Sakk, Kempelen úr! 1-3. (1976)

 

gyártó cég:

Magyar Televízió

műhely:

IV-es Stúdió

rendező:

Hajdufy Miklós 

forgatókönyvíró:

Kárpáthy Gyula 

dramaturg:

Békés József 

vezető-operatőr:

Czabarka György

operatőr:

Boldizsár Károly, Füredi Vilmos, Gombos Tamás, Kaplony Miklós

vágó:

Nagy György 

maszk:

Tomola Katalin

fővilágosító:

Menus Árpád 

hang:

Németh István 

díszlettervező:

Duba László 

jelmeztervező:

Wieber Mariann 

ruhakivitelező:

Horváth József 

építész:

Soltész Endre 

berendező:

Sumonyi Gizella

gyártásvezető:

Garaguly István 

felvételvezető:

Nepper Péter

rögzítésvezető:

Baracsi Mihály

a rendező munkatársa:

Garaguly István 

szereplők:

Sinkovits Imre - Kempelen Farkas
Darvas Iván - Kasper
Szerencsi Éva - Méta
Tomanek Nándor, Kristóf Tibor, Koltai János, Máthé Erzsi, Lukács Sándor, Gálvölgyi János, Zách János, Bozóky István, Deák B. Ferenc, Makay Sándor, Szoboszlai Sándor, Gelley Kornél, Tyll Attila, Képessy József, Bessenyei Emma, Dávid Ágnes, Sárosi Gábor, Kun Tibor

bemutató:

1976. november 9. 20:50 (1)
1976. november 10. 21:25 (1)
1976. november 12. 21:20 (1) 

hossza:

43:16 + 37:55 + 42:48

cikkek:

Film Színház Muzsika, 1976. júnjus 5. 

 

   

Tartalom

1.

Kempelen Farkas mechanikus, természettudós és feltalálóhoz sietve érkezik titkára, Ádám, aki elmondja, az osztrák rendőrség nem fejezte be a nyomozást a magyar jakobinus mozgalom ügyében. Tanúként idézést is kapott, s vélhetően azt várják tőle, hogy valamelyik elvbarátja ellen valljon. Úgy hírlik, a vádirat valamennyiőkre halálos ítéletet kér. Állítólag ezen az állásponton van Kasperprofesszor is, II. József titkos tanácsadója. Ádám át akar adni mesteréneknéhány röpiratot megőrzésre, de az tiltakozik. Kempelenhez látogatók érkeznek.Kasper professzor és Sonnenthal rendőrtanácsos. Kasperről az a hír járja, hogya birodalom tudósaival császári hűségnyilatkozatot írat alá, Sonnenthal pediga gyanúsan viselkedő közéleti személyeket figyeli. Kasper a régi barátságrahivatkozva elmondja, ő Kempelenért, Sonnenthal pedig ellene harcol. A rendőrtanácsos el is viteti Ádámot, akinek még Kaspernek köszönhetően van annyi ideje, hogy mesterének átadja a röpiratokat. Kasper és Kempelen sakkozni kezd. Kempelen nem tudja eldönteni, ez játék-e vagy kihallgatás, bár tudóstársa azt állítja, egész életük sakkjátszmájában nem legyőzni, hanem meggyőzni akarta őt. Jó szándékát igazolandó, betekintésre átnyújtja Kempelennek azt a nyomozati anyagot, melyet Sonnenthal készített a tudósról. Ennek olvasása közben különböző emlékek is felvillannak életéből, így belépésének körülményei a szabadkőművesek sorába, Mária Teréziához fűződő emberbaráti kapcsolatának különböző mozzanatai, az uralkodó szórakoztatására készített sakkozógép bemutatása is. Kasper titkára, Engelmann érkezik a hírrel, hogy Ádám öngyilkosságot kísérelt meg a rendőrörsön. Kempelen odasiet.

2.

Kempelen Farkas azzal a hírrel érkezik haza, hogy az orvos szerint Ádám felépülésére van remény. Kasper professzor a hosszúra nyúló sakkjátszma közben elmondja, Sonnenthal vádja arra épül, hogy Kempelen tagja annak a szabadkőműves pártnak, mely a magyar jakobinus mozgalom tűzfészke. Sonnenthal érkezik. Felszólítja Kaspert, adja vissza a Kempelen-aktákat, de a professzor megtagadja azt. Elmondja, az a vád a tudós ellen, hogy ő szította az ellentétet Mária Terézia és fia, Ferenc József között. Ezért felszólítja, további intézkedésig ne hagyja el a várost. Bár a sakkjátszma folytatódik, Kempelen nem tud odafigyelni. Felidézi az uralkodóházhoz fűződő emlékeit. Engelmann rossz hírrel érkezik: Ádám meghalt. A megrendült tudós kéri Kaspert, segítsen abban, hogy másnap végakarata szerinti ceremóniával eltemettethesse Ádámot. Kasper távozása után Kempelen elégeti a röpiratokat.

3.

Kempelen Farkas megtörten érkezik haza a temetésről. Kelemen László és színtársulata érkezik, mulatozásra invitálják a tudóst. Amikor a farsangolók megtudják, hogy Kempelen gyászol, csendben távoznak. Kempelen visszaemlékezik arra az időkre, amikor még az udvarnál befolyása volt, s elintézte, hogy a színházzá átépített karmelita kolostorban, Budán magyar társulat is felléphessen. II. József hálás volt neki, hogy vak családtagjuk részére írógépet szerkesztett, s örömmel üdvözölte a schönbrunni kastélyba tervezett szökőkútrendszert is. Kasper dühösen érkezik, mert tudomására jutott, Kempelen látványosan, jakobinus szertartás szerint temettette el Ádámot. Ekkor érkezik Engelmann egy levéllel, melyben a magyar jakobinus mozgalom leverése utáni megtorlásnak szab határt az uralkodó, és Kaspert nevezi ki királyi biztosnak.Sonnenthal is megérkezik, lobogtatva II. József levelét, melyben császári és birodalmi rendőrfőnöknek nevezik ki. A két nagyhatalmú tisztviselő egymást próbálja meggyőzni arról, hogy az úgynevezett Kempelen-ügy miért épp az ő hatáskörébe tartozik. Sonnenthal le akarja foglalni a sakkozógépet is, mely bizonyítéka az uralkodóház megcsúfolásának. A lepel alatt azonban a rendőrfőnök csak a szétszedett gép alkatrészeit találja. Sonnenthal feldúltan távozik. Kasper megkéri Kempelent, legyen a segítője királyi biztosként végzendő feladataiban. A tudós nemet mond, s barátját is arra bíztatja, ő is vonuljon vissza a közügyektől. Kapser most jut el oda, hogy elolvassa az uralkodó levelének utolsó bekezdését is, mely a kinevezésnek azt a feltételt szabja, hogy mint professzor, hagyjon fel a felvilágosodás eszméinek hirdetésével. Ha nem teszi, a katedrát sem tarthatja meg. Kasper elrohan.Kempelen minden tekintetben egyedül marad, s visszatér kedvenc témájához, a beszélőgép építésével kapcsolatos kutatásokhoz.